TILLSYN AV STUGOR

TILLSYN AV STUGOR – Låt oss se till din fastighet

Vi lever i ett hårt klimat här under fjället och allt som finns utomhus far illa i det långa loppet. Men även i det kortare perspektivet kan saker hända. Högvatten i våra oreglerade vattendrag kombinerat med starka vindar kan göra att din båt slås sönder eller försvinner för alltid och vinden lyfter lätt flacka tak som därför lätt blåser av. Eller när stugan behöver lättare underhåll eller kaminen behöver sotas? Eller att andra hantverkare behöver tillgång till din stuga? Vi är nästan alltid på plats och kan hjälpa dig med regelbunden tillsyn av stugor.

Om- och nybyggnadsfrågor behöver väl diskuteras med någon på plats? Jan Lundhag är byggnadsingenjör och kan vara en bra partner. Vi är också ortsombud för polisens ”Grannsamverkan” och är du anmäld till detta (gratis) så förser vi dig med polisens informationsmail och ett extra vakande öga. Taxan för allt är tämligen human.